CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Szervezet neve: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Projekt neve: Száz apró lépés egy nagy lépés érdekében
Teljes költségvetés: 10.000.000 HUF
Igényelt hozzájárulás: 9.000.000 HUF
Időtartam: 23 hónap
Dátum: 2018.11.01. – 2020.09.30.

Száz apró lépés egy nagy lépés érdekében

Projektünk célja, hogy a klímaváltozást előidéző emberi tevékenységeken rövid távon változtassunk, és segítsük a társadalmi szintű alkalmazkodást a várható hatásokhoz. A program során 10 témakörön belül (anyaghasználat, energiahatékonyság, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, zöldfelületek, mobilitás, szabadidő, mikroklíma, egészségvédelem, kooperativitás) 10-10 hasznos gyakorlatot gyűjtünk össze, amely egy olyan, száz lépésből álló programot ad ki, aminek teljes körű megvalósítása akár gyökeres változást is eredményezhet az arra vállalkozónál. Az összegyűjtött száz lépésből egy tudásbázist készítünk, amelyet tematikus weboldalon jelenítünk meg, így mindenki számára elérhetővé válik. A projekt kiegészül egy szemléletformáló előadás és foglalkozássorozattal, valamint egy mobil kiállítással, amelyet vándorkiállítás jelleggel oktatási intézményekben, illetve saját és városi rendezvényeken szerepeltetünk. A program iránt érdeklődők számára haladási naplót készítünk, amelyben mindenki egyénileg vezetheti, hogy mely pontok teljesítését vállalja, a megvalósítás során milyen tapasztalatokat szerzett, valamint milyen eredményeket ért el, ezzel is motiválva a résztvevőket a megcélzott pontok véghezvitelében.

A megvalósult pályázat

Egyesületünk a „Száz apró lépés – egy nagyobb lépés érdekében” című projektjével hosszú távon egy fenntarthatóbb életvitel kialakítását tűzte ki célul.
A kampány alapját a fenntartható életvitel sok apró fogás, környezeti szempontból előnyös módszer bemutatása adta. Pontosabban kisebbek-nagyobbak, hiszen egyaránt szerepelt a palettán nullszaldós, külön költségeket nem kívánó ötlet, mint már gazdaságossági szempontból is releváns környezetkímélő beruházás. Ezekből tíz témakör köré csoportosítva tízet-tízet mutattunk be, azaz száz kisebb-nagyobb zöld ötletet, amit ki-ki tetszése szerint beépíthetett a mindennapjaiba.

A projekt hat módszertani elemből épült fel, ezeken keresztül próbáltuk az üzenetet átadni az embereknek, és megismertetni őket a lehetőségeikkel. Egyrészt folyamatos tanácsadási tevékenységet végeztünk, amihez az egyesület meglévő irodáját használtuk fel bázishelyként. A száz módszertani ötletből készült egy bemutató honlap http://csemete.com/szazaprolepes/, egy ismeretterjesztő kiadvány és egy hozzá tartozó haladási napló, anyagát pedig megjelenítettük vándorkiállítás formájában is. A közvetlen kontaktusokra szemléletformáló iskolai foglalkozásokon és előadásokon kerülhetett sor, valamint az akciónapokon, amelyeket a működési területünkön tartott programokhoz bekapcsolódva bonyolítottunk le.

Azok számára, akik kevésbé a digitalizált világban élnek, az anyagokat hozzáférhetővé tettük egy tanácsadó füzetke formájában is.
Az ismeretterjesztő célú kiadvány (2800 db) ikerpárja a projekt „foglalkoztató füzete” volt 2400 példányban, a haladási naplónak elnevezett kiadvány, amelyben mindenki maga vezethette vállalásait, bejelölhette hogy a száz ötlet közül melyiket tartja saját életvitelébe beépíthetőnek.

A kiadványok mellett a projekt számára készítettünk egy vándorkiállítást, amely tíz paravánon, illetve tablón foglalja össze annak tartalmát, a tudnivalókat. A kiállítást elsődlegesen oktatási-nevelési intézményekbe szántuk, amelyekből a projekt tárgyidőszaka alatt 20 egységet látogatott végig, és több ezer diák láthatta.

 

Akciónapjaink fókuszában az a tapasztalat volt, hogy sokkal könnyebb egy már meglévő rendezvény közönségét megszólítani, ment önálló programhoz új érdeklődő közönséget toborozni. E tekintetben valamennyi akciónapunkat olyan helyi rendezvényekre építettük rá, amelyek közérdeklődésre tarthattak számot, és olyan résztvevő lakossági kör volt várható rájuk, akiknek a programon belül volt alkalmuk és lehetőségük az általunk kínáltakkal is megismerkedni. Ez hol intézményi (pl Szegedi Fűvészkert), hol városi (mind amilyen az Autómentes Nap), hol regionális vagy éppen országos szintű (mint a Szegedi Hídi Vásár, a Szegedi Ifjúsági Napok vagy a Szegedi Halfesztivál) programot jelentett. Az akciónapok leglátogatottabbjának így a Szegedi Hídi Vásár bizonyult, ide évente 200-220 ezer ember jön el. A

Terveink között szerepel e miatt is, hogy a „Száz apró lépés” programot tovább folytatjuk, az elkészül anyagokat használjuk, a vándorkiállítást az óriási érdeklődés miatt is tovább működtetjük. Mivel a projekt remekül megalapozott további szemléletformáló és gyakorlati megvalósításokat is tartalmazó tevékenységeinknek, új programként a pazarlásmentes életvitelt céloztuk meg

A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. Több információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close